پیوستن به ما

اگر مایل به همکاری با ما در زمینه‌های نرم‌افزاری می‌باشید، لطفا فرم زیر را بر روی رایانه خود بارگیری کنید و پس از پر کردن برای ما ارسال نمایید. همچنین می‌توانید با همراه داشتن مدارک ذکرشده و هماهنگی قبلی حضورا به دفتر شرکت تشریف بیاورید. در صورت تمایل، فایل روزمه شخصی خود را نیز می توانید ضمیمه کنید.

– بارگیری فرم :

– آدرس ایمیل :

 

لطفا قبل از ارسال فرم، موارد زیر را مطالعه فرمایید:

زمینه‌های فعالیت و همکاری

محیط کاری و حال‌و‌هوای اعتباران

پیمان حفظ محرمانگی