خدمات

اعتباران انفورماتیک با داشتن نیروهای متخصص و بهره گیری از مهارتهای ایشان توانسته عرصه های مختلفی از علم و فن را در اختیار داشته باشد و روز بروز با پیشرفت و ارتقاع در این زمینه ها بر قدرت و مهارتهای خود بیافزاید. در این میان اغلب فعالیت این گروه بر…