نرم‌افزار

تولید و توسعه نرم افزار با تکیه بر دانش بومی و بهره گیری از استعدادهای داخلی و به دست توانمند جوانان ایرانی در گروه جزو افتخارات ایشان می باشد.
نرم افزارهای تولید شده منطبق بر استانداردهای روز جهانی و با بهره گیری از بالاترین سطح کیفیت و پیشرفته ترین ابزار تولید نرم افزار و زبان های برنامه نویسی تولید شده است.

•    مشاوره توسعه نرم‌افزار .
تولید نرم افزار فرآیند پیچیده ایست که علاوه بر دانش فنی تولید آن نیاز به مهارتهای مدیریت روال توسعه و تولید دارد که این پیاده سازی این روال متخصصان امر را می طلبد.
گروه انفورماتیک مهراعتباران با داشتن متخصصان ماهر در این زمینه که دانش آموختگان مهندسی نرم افزار در بهترین دانشگاه های تهران می باشند می توانند این فرآیند را به طور کامل تبیین و همه نیازمندی های این روال را مشخص نمایند و برنامه ریزی دقیق و مشاوره کامل و جامع از چگونگی پیاده سازی این روال در اختیار تیم های توسعه و تولید نرم افزار قرار دهند تا با کمترین زمان و بهره گیری از بهترین امکانات بتوانند به نرم افزاری قوی و سطح بالا دست یابند. برخی از این نیازمندی ها به طور خلاصه عبارت است از:
•    استفاده از زبان برنامه نویسی مناسب برای نرم افزار.
•    تبیین تعداد نیروهای متخصص برای طراحی و تولید نرم افزار.
•    ارائه نقشه جامع به همراه زمانبندی دقیق برای تولید..
•    ارائه لیست دقیقی از همه نیازمندی های پروژه تولید.
•    ارائه ساختار مناسب برای نرم افزار با توجه به کاربرد و مخاطبان آن.
•    و در نهایت شناخت مشکلات و ارائه راهکار برای حل آنها و یا عبور از آنها با کمترین هزینه.