شرکت اعتلا باوران پرداز با نام تجاری “اعتباران انفورماتیک” – مسئولیت محدود (شماره ثبت ۴۲۵۱۲۲)

 

آدرس دفتر : ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد واحدهای فناور.

آدرس پست الکترونیک : info[at]etebaran[dot]com

کد پستی: ۳۱۳۷۷۸۳۳۴۱